Wydarzenia

Adamed na XV Forum Rynku Zdrowia

23 października 2019

Podczas panelu rozmawiano o funkcjonującym od roku dokumencie „Polityka Lekowa Państwa”.

- W perspektywie dokumentu Polityka Lekowa chciałabym, aby środki wydawane w ramach systemu refundacyjnego wracały do polskiej gospodarki. Wracały poprzez podatki, inwestycje, nakłady na badania i rozwój, wynagrodzenia. Tak, żeby rosło PKB Polski, bo to z automatu przekłada się na zwiększoną ilość środków budżetowych przeznaczonych na ochronę zdrowia (…) Dla polskiego pacjenta najważniejsze jest, aby lek był dostępny w Polsce, a dla polskiej gospodarki, aby był wyprodukowany
w naszym kraju
– powiedziała Katarzyna Dubno.

W panelu „Polityka lekowa’”, wzięli również udział m.in. Maciej Miłkowski, wiceminister Zdrowia, Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Marta Winiarska, Communication Manager w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Moderatorem spotkania był Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019.

Forum Rynku Zdrowia konferencja, która co roku gromadzi ponad 1000 uczestników m.in. przedstawicieli medycyny, administracji państwowej i samorządowej, menadżerów podmiotów leczniczych, pacjentów, ekspertów, lekarzy czy przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.

Więcej informacji na www.forumrynkuzdrowia.pl

Nowsze
Wydarzenia
30 października 2019
Starsze
Rozwój i innowacje
22 października 2019