Wydarzenia

Adamed na X Poland Pharma Commerce Forum

18 września 2019

Panel rozpoczynający tegoroczne forum poświęcony był perspektywom rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Rozmawiano o polityce lekowej państwa, bezpieczeństwie lekowym Polaków, a także Refundacyjnym Trybie Rozwojowym.

– Niezwykle ważna jest spójna i stabilna polityka rządu wobec tych dziedzin gospodarki, które  wcześniej zostały wskazane w dokumentach strategicznych, takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju czy Polityka Lekowa Państwa. Krajowi producenci leków są szczególnie zainteresowani Refundacyjnym Trybem Rozwojowym. Od początku jest jasne, że ten instrument musi powstać we współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości, które powinno zdecydować, co ma pozytywny wpływ na polską gospodarkę, z Ministerstwem Finansów, którego rolą jest wskazanie i stosowanie benefitów. Aktualnie projekt przedstawiony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Zdrowia, nie zostały przedstawione alternatywne rozwiązania – powiedziała Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Adamedu.

Drugi z paneli poświęcony był odpowiedzi na pytanie czy na polskim rynku farmaceutycznym jest miejsce na innowacje. Katarzyna Dubno podkreślała, że krajowi producenci leków przeznaczają miliardy złotych na prace badawczo-naukowe, podnosząc poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Jednak warunki rynkowe, w tym presja cenowa i rosnące koszty sprawiają, że zysk, z którego firmy inwestują w innowacje, jest coraz mniejszy. Dlatego tak potrzebny jest system zachęt do inwestowania w innowacje oraz stabilność biznesowa, niezbędna przy projektach długoterminowych, a praca nad innowacyjnymi lekami może trwać nawet kilkanaście lat.

–  Zgodnie z definicją OECD innowacja to nie tylko wdrożenie nowego, ale także znacząco ulepszonego produktu. W Adamedzie rozwijamy leki generyczne z wartością dodaną  w tym leki złożone, co wymaga zaawansowanych, innowacyjnych technologii. Ponadto w ramach platformy neuropsychiatrycznej i onkologicznej realizujemy zaawansowane badania nad nowymi, oryginalnymi polskimi lekami – powiedziała Katarzyna Dubno.