Adamed dla Seniora

130 organizacji powalczy o granty na projekt

23 września 2019

O finansowe granty mogły ubiegać się organizacje i instytucje realizujące lub planujące inicjatywy, których celem jest zachęcanie Seniorów do aktywności. Z tej szansy postanowiło skorzystać aż 130 organizacji ze wszystkich zakątków Polski – projekty wpłynęły m.in. z Łaz, Krakowa, Siedlec czy Chełma. Dotyczą one promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Przed jury niezwykle trudne zadanie – wybrać zwycięskie projekty. Komisja konkursowa będzie weryfikowała zgłoszenia przez najbliższy miesiąc, tak abyśmy mogli poznać Laureatów dokładnie 15 października 2019 r. Jury przy ocenie weźmie takie kryteria jak: dotychczasowa działalność organizacji, jakość działań, pomysłowość i kreatywność projektu czy uwzględnienie potrzeb osób starszych. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.adameddlaseniora.pl, a oficjalne przekazanie nagród Laureatom odbędzie się 15 listopada br.

Już teraz dziękujemy wszystkim organizacjom za zgłoszone projekty i gratulujemy bieżących inicjatyw na rzecz Seniorów.