CSR

„Adamed dla Seniora" na Dniu Warszawskich UTW

12 czerwca 2018

Aktywizacja Seniorów to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem.  Grupa Adamed od lat samodzielnie inicjuje akcje mobilizujące starszych ludzi do działania, między innymi w ramach programu „Adamed dla Seniora", oraz z radością wspiera wydarzenia zewnętrzne, takie jak właśnie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Podczas wydarzenia w przestrzeni programu „Adamed dla Seniora”, wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań spirometrii, pomiaru ciśnienia oraz skontrolować poziom glukozy. Strefa badań cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników wydarzenia, którzy podkreślali znaczenia działań prozdrowotnych realizowanych w ramach programów społecznych.

W ramach programu „Adamed dla Seniora” wszyscy chętni mogli także skorzystać z bezpłatnych zajęć tanga oraz nordic walkingu, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Tego typu treningi mają znaczący wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne Seniorów.

Tego dnia, z myślą o Seniorach Grupa Adamed zainaugurowała również ogólnopolski konkurs „Historie Seniorów”, w ramach którego zachęca osoby prowadzące aktywny tryb życia do opowiedzenia o nim innym. Działanie to ma na celu motywować do bycia aktywnym, rozwijania pasji oraz realizacji własnych marzeń – pomimo „dojrzałego” wieku. Dla autorów najciekawszych zgłoszeń przewidziano nagrody finansowe, a wybrani uczestnicy zaproszeni zostaną do współtworzenia bloga, który realizowany będzie w ramach programu „Adamed dla Seniora”. Wszystkie szczegóły związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej www.adameddlaseniora.pl/konkurs.