Wydarzenia

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 z udziałem Adamed Pharma

28 stycznia 2022

Zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa lekowego pozostaje jednym z kluczowych priorytetów zdrowotnych w roku 2022. O aktualnych wyzwaniach, potrzebach oraz niezbędnych rozwiązaniach z perspektywy dwóch lat pandemii, podczas sesji „Bezpieczeństwo lekowe Polski” w trakcie konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 – rozmawiali przedstawiciele środowiska pacjentów, organizacji branżowych, reprezentacji producentów oraz administracji publicznej.

Rok 2022 jest trzecim rokiem, w którym walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii są kluczowe  dla ochrony zdrowia. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że nieprzerwany dostęp do leków to priorytet dla pacjentów, zarówno z chorobami przewlekłymi,  jak i z nagłymi czy nowo zdiagnozowanymi schorzeniami. Według przytoczonych podczas dyskusji wyników badań opinii publicznej, pacjenci uważają, że bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest większe, kiedy w Polsce rozwija się przemysł farmaceutyczny. Zwłaszcza w sytuacji utrzymującego się kryzysu pandemii koronawirusa.

Reprezentanci branży zwrócili uwagę, że w czasie pandemii – krajowe firmy farmaceutyczne pomimo wyjątkowo niesprzyjających okoliczności zadbały o ciągłość produkcji. I jak przyznają zgodnie paneliści, nie zabrakło żadnych leków  – ani tych wspomagających pacjentów w walce z COVID-19, ale także tych z innych obszarów terapeutycznych. Faktem jest, że bezpieczeństwo lekowe jest gwarantowane przez producentów, a nie poszczególne produkty.

Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma zwróciła uwagę słuchaczy, na rolę branży farmaceutycznej i realizowanych przez ten sektor inwestycji i innowacji w budowaniu bezpieczeństwa lekowego w kraju, ale także tworzenia wysoko wyspecjalizowanej gałęzi przemysłu, która może dawać impulsy do rozwoju innowacyjności także w innych branżach np. chemicznej czy rolo-spożywczej.

"Bezpieczeństwo lekowe pacjentów i zapewnienie ciągłości produkcji w Polsce było i jest dla nas priorytetem. Naszą strategię opieramy na rozwoju i inwestycjach. Dlatego do 2025 Adamed Pharma przeznaczy na inwestycje  ok. 1 mld zł oraz będzie alokować 120-130 mln zł rocznie na projekty R&D. Inwestycje w badania i rozwój  są w naszym DNA. W 2021 roku kontynuowaliśmy, mimo czasu pandemii, badania nad innowacyjnymi lekami w ramach 3 platform badawczych - onkologicznej, neuropsychiatrycznej oraz diabetologicznej. Zależy nam na tym, by własność intelektualna powstawała i pozostawała w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli udostępniać nowoczesne leki polskim pacjentom. W minionym roku prowadziliśmy prace rozwojowe w sumie nad 52 projektami R&D w różnych etapach rozwoju. Konstruktywny dialog pomiędzy branżą i rządem oraz jasno wytyczony wspólny cel są niezbędne, aby zapewnić parasol ochronny dla pacjentów" – powiedziała Katarzyna Dubno.

Dyskusję moderowała Anna Śliwińska, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W roli panelistów w dyskusji udział wzięli: Artur Bartoszewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Katarzyna Dubno - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Adamed Pharma; Krzysztof Kopeć - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Krzysztof Łanda - MedInvest Scanner; Barbara Misiewicz-Jagielak - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Grupa Polpharma; Łukasz Szmulski - Ministerstwo Zdrowia.

***

Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia odbyła się w dniach 26-27 stycznia 2022 roku, po raz 11-ty. W debatach udział wzięli wybitni naukowcy, specjaliści poszczególnych dziedzin medycyny, światowej klasy eksperci, decydenci kształtujący system opieki zdrowotnej w Polsce, przedstawiciele największych globalnych firm farmaceutycznych, przedstawiciele organizacji pacjenckich oraz reprezentanci kluczowych organizacji sektora zdrowotnego.

W trakcie sesji inauguracyjnej, uczestnicy szczególną uwagę zwrócili na kwestię długu zdrowotnego, który narasta, doprowadzając do dramatycznych strat, i którego w wielu sytuacjach nie da się już spłacić. Podczas drugiego dnia konferencji, w trakcie wirtualnej sesji "Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022" - eksperci wymienili się doświadczeniami, prezentując swoje pomysły, jak poprawić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce mówiąc  o profilaktyce, jako świadomym zarządzaniu zdrowiem, kadrach w ochronie zdrowia, sytuacjach kryzysowych oraz problemach szpitali klinicznych.