Wydarzenia

O scenariuszach dla polskiej farmacji

12 maja 2021

Jak wzmocnić przemysł farmaceutyczny w Polsce, zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej 11 maja br. w ramach Konferencji Wizjonerzy Zdrowia 2021 pt. "Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce w 2021-2023".

W dyskusji wzięła udział Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w Adamedzie, przedstawiciele krajowych producentów leków oraz przedstawiciel Zespołu Parlamentarnego ds. Suwerenności Lekowej Polski.

Podczas debaty eksperci przedstawili scenariusze dla krajowego przemysłu farmaceutycznego w kontekście wyzwań współczesności oraz skutków pandemii koronawirusa. Katarzyna Dubno w swoim wystąpieniu podkreśliła, że bezpieczeństwa lekowego nie zagwarantują pojedyncze firmy, ale cały ekosystem firm na rynku – zarówno małych polskich, jak i tych dużych z kapitałem zagranicznym.

- Jesteśmy systemem naczyń powiązanych, które generują wartość dla całej branży i impuls dla innych sektorów gospodarki. Potrzebujemy jednak ponadresortowej strategii oraz sprzyjającego klimatu dla inwestycji. Bardzo dobrze, że problemy tej branży i pomysły na jej rozwój będą zaakcentowane w strategicznych dokumentach, takich jak Polityka Przemysłowa Polski czy Krajowy Plan Odbudowy. To bardzo ważne, żebyśmy mogli przygotować się na przyszłe wyzwania i budować tę odporność – mówiła Katarzyna Dubno.

Konferencja Wizjonerzy Zdrowia to cykliczne wydarzenie organizowane przez tygodnik „Do Rzeczy”, gdzie eksperci mają szansę wymienić doświadczenia i opinie na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Wydarzeniu towarzyszy też przyznanie nagród „Wizjonerzy Zdrowia”.