Komunikaty

Komunikat do profesjonalistów medycznych

2 września 2020

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Minister Zdrowia uchylił ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę na jednego pacjenta. W związku z powyższym, firma Adamed, jako podmiot odpowiedzialny, w oparciu o wiedzę merytoryczną, rekomendacje Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, złożyła do Urzędu Rejestracji Leków wniosek o zmianę porejestracyjną typu II polegającą na dodaniu do wskazania zapisu o konieczności stosowania produktu leczniczego Arechin w warunkach szpitalnych lub pod nadzorem szpitala w przypadku leczenia zakażeń koronawirusami typu beta  takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2.


Aby zapewnić niezakłóconą dostępność produktu Arechin, przez najbliższe dwa tygodnie, lek będzie dystrybuowany zarówno przez hurtownie, jak i w systemie dystrybucji bezpośredniej do aptek i punktów aptecznych. Obecnie trwa uzupełnianie stanów magazynowych w hurtowniach farmaceutycznych, które zakończy się do połowy września.