Wydarzenia

Eksperci i politycy Wspólnoty Madrytu na zaproszenie hiszpańskiego przedstawicielstwa Adamed - debatowali na temat roli przestrzegania zaleceń lekarskich w opiece zdrowotnej

20 października 2023

W połowie października tego roku w Madrycie odbyła się trzecia debata z serii "Przestrzeganie zaleceń lekarskich jako kluczowy element sukcesu terapii". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Adamed Laboratorios, przedstawicielstwo Adamed w Hiszpanii, we współpracy z BioInnnova Consulting i Parlamentem autonomicznego regionu Madrytu. To już trzecie spotkanie tego rodzaju w bieżącym roku, które przyciągnęło kluczowych ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, lekarzy różnych specjalizacji oraz polityków. Poprzednie debaty miały miejsce w Sewilli, stolicy Andaluzji oraz w Santiago de Compostela, stolicy Galicji.

W debacie poświęconej znaczeniu przestrzegania zaleceń lekarskich jako jednego z kluczowych czynników sukcesu w osiągnięciu pozytywnych wyników leczenia, wzięli udział wybitni eksperci z dziedziny ochrony zdrowia oraz politycy kluczowi dla Wspólnoty Madrytu. W gronie uczestników znalazła się m.in. dyrektor generalna ds. zdrowia publicznego Wspólnoty Madrytu, dr Elena Andradas Aragonés, która przedstawiła "Regionalny plan badań przesiewowych w kierunku chorób związanych z paleniem", uruchomiony przez ten region. Wydarzenie zainaugurowali Diego Figuera, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Zgromadzenia Madryckiego oraz Francisco Javier Domingo, Business Unit Manager ds. CNS z Adamed Laboratorios.

Podczas ceremonii otwarcia, Diego Figuera, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Zgromadzenia Madrytu, podkreślił:

- Ważne jest utrzymanie ciągłego dialogu między sektorem publicznym i prywatnym, który pozwoli nam wypracować rozwiązania dla wzmocnienia publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Francisco Javier Domingo, Business Unit Manager ds. CNS z Adamed Laboratorios, zaznaczył:

- Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest istotnym elementem leczenia chorób i wpływa na trwałość oraz wydajność całego systemu opieki zdrowotnej. Kluczem do sukcesu jest połączenie działań, w które zaangażowani są wszyscy interesariusze.

 

Wyzwania związane ze stabilnością systemu opieki zdrowotnej i przestrzeganiem zaleceń lekarskich

W trakcie paneli dyskusyjnych, eksperci medyczni omówili problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych. Zgodnie przyznali, że jego bezpośrednimi konsekwencjami są pogorszenie stanu zdrowia, nawroty choroby, dalsze hospitalizacje i nawet zgony, co pośrednio wpływa na zdrowie społeczeństwa oraz generuje wysokie koszty dla systemu opieki zdrowotnej.

Z drugiej strony, przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych debatowali nad wyzwaniami, jakie stoją przed systemem opieki zdrowotnej oraz nad możliwościami poprawy jego stabilności, która stanowi podstawę rozwoju gospodarczego i społecznego.

 

Zobowiązanie zdrowotne

Adamed, poprzez swoje przedstawicielstwo w Hiszpanii – Adamed Laboratorios – kontynuuje serię debat poświęconych zdrowiu, organizując je we współpracy z parlamentami regionów autonomicznych pod hasłem "Przestrzeganie zaleceń lekarskich jako klucz do sukcesu terapii". To już trzecia debata w tym roku; firma wcześniej zorganizowała spotkania w Sewilli oraz w Santiago de Compostela, gromadząc przedstawicieli różnych grup parlamentarnych i ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia. Ta inicjatywa to kontynuacja ścieżki, którą Adamed podąża od zeszłego roku, kiedy w Senacie odbyła się sesja poświęcona problemowi samobójstw, z udziałem specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i polityków. Firma planuje nadal tworzyć przestrzeń do dyskusji na temat zdrowia oraz kluczowych wyzwań współczesnej medycyny.

 

Problem w dymie

Innym ważnym tematem debaty był "Regionalny plan badań przesiewowych w kierunku chorób związanych z paleniem", przedstawiony przez dr Elenę Andradas Aragonés, dyrektor generalną ds. zdrowia publicznego Wspólnoty Madrytu. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, palenie tytoniu jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego i przyczynia się do ponad 8 milionów zgonów rocznie na całym świecie[1]. Ponadto, jest bezpośrednio związane z występowaniem wielu chorób, w tym według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, aż 20. różnych rodzajów nowotworów. Palenie jest także główną przyczyną wielu zgonów z powodu raka płuc oraz stanowi ponad 50% przyczyn chorób układu krążenia. [2]

Doktor Andradas przedstawiła projekt Cassandra, który ma na celu wczesne wykrywanie raka płuc. Wspólnota Madrytu opracowała ten plan, aby zapobiec rozpoczęciu palenia tytoniu i innych produktów nikotynowych przez młodych ludzi, wspierać osoby w rzuceniu palenia oraz pomagać wcześniej diagnozować choroby związane z paleniem tytoniu.

W Hiszpanii palenie tytoniu jest przyczyną około 150 zgonów dziennie i stanowi istotny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, przyczyniając się do drugiego miejsca wśród zgonów na te choroby. [3]

 


[1] World Health Organization: "Tobacco"

[2] International Agency for Research on Cancer (IARC): “World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention”.

[3] Fuente: Rey et al. Mortalidad atribuida al tabaco en las Comunidades Autónomas de España. Rev Esp Cardiol. 2022; 75; 150 - 158