Rozwój i innowacje

Adamed Pharma współpracuje z międzynarodowym środowiskiem naukowym

18 lipca 2022

Stawiając na rozwój międzynarodowy oraz wzmacnianie innowacyjności, Adamed Pharma rozpoczyna współpracę naukową z włoskimi instytucjami. To kontynuacja sprawdzonego modelu biznesu, w którym Adamed współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi z kraju i ze świata. Teraz firma podpisała listy intencyjne z dwoma wiodącymi podmiotami we Włoszech - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli oraz z Università degli Studi di Milano.

Adamed Pharma podpisał listy intencyjne z zespołami dwóch prestiżowych, włoskich instytucji naukowych: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli w Rzymie oraz z Università degli Studi di Milano. Tym samym strony wyraziły obopólną chęć budowania silnej i długotrwałej relacji w obszarze prac badawczych, edukacji oraz promocji nauki. Przyszła współpraca Adamed Pharma i instytucji dotykać będzie m.in. obszarów związanych z rozwojem zawodowym specjalistów, dalszym poszerzaniem wiedzy medycznej, wspólnymi projektami badawczymi, organizacją konferencji. Inicjatywa ta w przyszłości będzie miała pozytywny wpływ na pacjentów i świat nauki zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Podpisane memoranda wpisują się w inne działania Adamed Pharma za granicą. Również w tym roku zawarta została umowa o współpracy z Taszkiencką Akademia Medyczna. Adamed, który jest obecny w Uzbekistanie od 2020 r., ufundował osiem grantów finansowych dla najlepszych studentów uczelni.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju Adamed ma współpraca ze środowiskiem akademickim i naukowym. Efektywna kooperacja pomiędzy biznesem a uczelniami jest od wielu lat identyfikowana jako jeden z niezbędnych warunków do wzrostu innowacyjności. Adamed od lat współpracuje z wiodącymi uczelniami i instytutami badawczymi w Polsce i za granicą. Ten model owocuje powstaniem wielu nowych rozwiązań opartych na własnych patentach, ulepszaniem istniejących już terapii. Wiedza i doświadczenie zespołu R&D firmy Adamed Pharma oraz naukowców ze współpracujących ośrodków w połączeniu z dostępem do najnowocześniejszych narzędzi przyczyniają się do rozwoju medycyny i farmacji.

Adamed Pharma opiera swoją strategię rozwoju na innowacyjności oraz internacjonalizacji. Firma ma przedstawicielstwa w dziewięciu krajach a jej produkty są obecne na blisko 80 rynkach. Obecnie rozwój struktur działającej w Hiszpanii Adamed Laboratorios oraz rozszerzenie jej portfela produktowego jest największą inwestycją Adamed Pharma wśród filii zagranicznych. Hiszpańska spółka została uznana za Lidera w dziedzinie badań i rozwoju w sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym plebiscytu Premios Madrid Futuro 2022.