Wydarzenia

Adamed Pharma w Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych

27 listopada 2023

18 największych polskich, prywatnych przedsiębiorstw powołało Radę Polskich Przedsiębiorców Globalnych (RPPG). Celem Rady jest ochrona polskiego interesu gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności krajowej gospodarki i zwiększenie liczby polskich firm globalnych. W gronie organizacji jest również Adamed Pharma.

Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych jest związkiem pracodawców powołanym do życia 1 czerwca 2023 r. przez grupę polskich przedsiębiorstw z największym doświadczeniem oraz sukcesami w zakresie ekspansji zagranicznej. Podczas konferencji inaugurującej działanie organizacji, która odbyła się 23 listopada, wzięli udział przedstawiciele firm założycielskich Rady: Ryszard Florek, prezes zarządu Fakro, Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A., Katarzyna Dubno, Adamed Pharma, oraz zarząd RPPG: Grzegorz Piątkowski i Michał Broniewicz.

- Adamed Pharma, w nowopowstałej Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych chciałby przede wszystkim położyć nacisk na współdziałanie - w ramach Rady, ale także z innymi organizacjami - w budowaniu silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Tworzenie sprzyjającego otoczenia dla rozwoju krajowych eksporterów to gwarancja zarówno wzmocnienia krajowej gospodarki poprzez pozytywny wpływ na PKB czy bilans handlowy, ale również pozycji Polski dzięki aktywnej obecności na arenie międzynarodowej w tym w Unii Europejskiej – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma S.A., członka założyciela RPPP.

Najważniejszym celem Rady jest wymiana wiedzy i informacji, dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami na temat działalności na rynku globalnym oraz wspieranie ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne. Dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami  

Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych została powołana przez przedstawicieli firm: Adamed Pharma, Canpack, Cinkciarz.pl, Columbus Energy, Fakro, G2A PL, Green Holding, Inter Cars, Maspex, Mercator Medical, Oshee, Rohlig Suus, Selena FM, Synthos, Unimot, Wawrzaszek ISS, Wielton oraz Wiśniowski.

Więcej szczegółów na stronie RPPG.