Wydarzenia

Adamed Pharma partnerem głównym III Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju - Europa”

6 lutego 2024

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Liderzy zrównoważonego rozwoju - Europa”. O zrównoważonym rozwoju i wynikających z niego wyzwaniach gospodarczych, w tym bezpieczeństwie lekowym Polaków w dobie kryzysów – mówiliśmy z perspektywy Adamed Pharma reprezentując branżę farmaceutyczną,  -  rozmawiali eksperci, decydenci i interesariusze.

31 stycznia 2024 r. na III Kongresie ESG toczyło się wiele ciekawych i merytorycznych dyskusji. Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, wzięła udział w panelu „Wyzwania ESG”. Uczestnicy dyskusji o wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem pochylili się nad tematami zielonej rewolucji przemysłowej i jej wpływie na kwestie środowiskowe, zaspokajania potrzeb społeczeństwa, w tym bezpieczeństwie lekowym w dobie kryzysów, a także rozbili na czynniki pierwsze litery „E”, „S” oraz „G”.

Eksperci podkreślali, że nie da się wprowadzić rozwiązań mających zatrzymać zmiany klimatyczne, jeśli nie odniesiemy się do kwestii społecznych, a także że kryzysy mogą mieć pozytywne skutki, jeśli tylko nauczymy się wyciągać z nich wnioski i odpowiednio adaptować, a siła tkwi w krajowych mocach produkcyjnych i logistycznych. To ostatnie zauważono m.in. w branży farmaceutycznej, która w dobie pandemii mierzyła się z przerwami w łańcuchu dostaw.

- ESG – przygotowujemy raporty, uczymy się komunikować nasze działania w tym obszarze. Jednak ESG to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia – o funkcjonowaniu firmy, o odpowiedzialności i trosce o dobro naszego społeczeństwa i otoczenia. Jeśli chodzi o Adamed Pharma, czynnik „S” towarzyszył nam od samego początku działalności  – powiedziała Katarzyna Dubno. – Co warte podkreślenia, dla firm farmaceutycznych ta odpowiedzialność za drugiego człowieka to przede wszystkim zapewnienie dostępności leków. Mówimy o nowoczesnych preparatach, ale żaden z nich nie zadziała, jeśli nie zostanie wyprodukowany, jeżeli nie będzie go w aptece, a w rezultacie, jeśli pacjent go nie przyjmie. I tutaj ogromną lekcją dla nas wszystkich była pandemia oraz wojna w Ukrainie. Zamknięte granice, przerwane łańcuchy dostaw uświadomiły społeczeństwu, że bezpieczeństwo lekowe jest tak samo ważne, jak bezpieczeństwo energetyczne, czy militarne. I u nas tego problemu z dostępnością leków nie było. Dlaczego? Ponieważ w Polsce mamy krajowych producentów leków takich jak Adamed Pharma – dodała.

Zaproszeni paneliści skupili się także na wzajemnym oddziaływaniu na siebie poszczególnych składowych koncepcji ESG. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to zupełnie odrębne płaszczyzny, wymagające stawiania osobnych celów i indywidualnego rozliczania w ramach raportów. Dyskusja ekspertów pokazała, że taki kierunek myślenia jest błędny. Wszystkie obszary składające się na ESG są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i wymagają od organizacji przeanalizowania całości swoich procesów, a potem przygotowania holistycznej strategii, która będzie uwzględniać każdą literę, ale umieści je na jednym drogowskazie wyznaczającym przyszły kierunek rozwoju firmy.

W dyskusji udział brali także: dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.  Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Bezpieczeństwa Żywności, prof. Piotr H. Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu, Ekspert WHO, Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR, Lidl Polska, Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Grupa Żabka oraz Filip Osadczuk, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały także wyniki raportu "Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG" przygotowanego przez agencję badawczą PSMM Monitoring & More. Dokument stanowi analizę wpływu środków masowego przekazu na kształtowanie społecznej świadomości w obszarze ESG. Pod lupę wzięto różnorodność treści medialnych, w tym artykułów prasowych, informacji internetowych, programów telewizyjnych i mediów społecznościowych, określając dominujące ramy dyskusji oraz ton narracji. Raport w szczególności skupia się na roli mediów tradycyjnych i cyfrowych w edukowaniu społeczeństwa na temat istoty ESG.

Jak istotna jest właściwa komunikacja w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wskazuje fakt, że już teraz 27 proc. firm w procesie wyboru dostawcy bierze pod uwagę kryteria dotyczące ochrony środowiska. W ciągu 2 lat takich marek będzie ponad dwukrotnie więcej. Ponadto, także małe i średnie przedsiębiorstwa, które współpracują z dużymi podmiotami, będą musiały wprowadzać proekologiczne rozwiązania w swoich organizacjach, by zachować konkurencyjną pozycję na rynku europejskim. Duże podmioty, które będą musiały przygotowywać raporty ESG, zaczną wymagać od swoich dostawców i podwykonawców dostarczania określonych danych (np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych), aby móc uwzględnić je w swoich sprawozdaniach.

 

***

III Kongres ESG to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Europie. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem - liderami ESG, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy.