Wydarzenia

Adamed Pharma głównym partnerem XI edycji Forum Nowych Idei

25 października 2022

Adamed Pharma jako główny partner Europejskiego Forum Nowych Idei 2022, aktywnie uczestniczył w tym prestiżowym wydarzeniu.  Blisko 1400 osób z kilkunastu krajów, w tym wybitni ekonomiści, liderzy biznesu i naukowcy, wzięło udział w zakończonej 14 października XI edycji sopockiego Forum, którego organizatorem jest Konfederacja Lewiatan. Głównym tematem tegorocznego spotkania była przyszłość Polski, Europy i świata w czasach niepewności i kryzysów.

Podczas trzech dni EFNI 2022, eksperci z wielu branż oraz przedstawiciele sektora publicznego mieli okazję podejmować dyskusje o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, uwikłanym w szereg kryzysów: ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych i energetycznych.

Udział w debacie „Łańcuchy dostaw czasów niepewności" realizowanym w ścieżce „Europa na globalnych rynkach" był Bartłomiej Rodawski, członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Adamed Pharma. Podczas panelu dyskutowano o tym, w jaki sposób zapobiegać problemom, których świat doświadczył w czasach pandemii oraz jakie wnioski wyciągnął biznes za załamania łańcuchów dostaw w ostatnich latach. Bartłomiej Rodawski podkreślił:

- Branża farmaceutyczna musi dostarczyć produkt bardzo dobrej jakości. Nie możemy pozwolić sobie na pomyłki. Dostępność i jakość to dla Adamed priorytet. Uważam, że lokalni gracze branży farmaceutycznej zdali egzamin w czasie pandemii. Zmieniliśmy całkowicie sposób funkcjonowania. Branża współdziałała dzieląc się surowicami i korzystając z trans-shipmentu. Dzięki nowoczesnym technologiom zastosowaliśmy także model bezpośredniej dystrybucji, który pozwolił dotrzeć do oczekujących pacjentów z lekami.

Odpowiadając na pytanie o perspektywę uniezależnienia sprowadzania substancji do produkcji leków z Azji zaznaczył:

- Bez odpowiednich regulacji i wsparcia finansowego nie możemy myśleć o efektywnym i innowacyjnym przenoszeniu produkcji API do Europy.

„Synergia świata nauki i biznesu: Jakie kompetencje zdominują najbliższą przyszłość?” to temat kolejnego panelu dyskusyjnego podczas tegorocznego EFNI. Adamed Pharma reprezentowała w nim Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia oraz prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Nauki i Rozwoju, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Wiodący Naukowiec Adamed.

Podczas debaty eksperci skupili się na zagadnieniach związanych z rosnącą odpowiedzialnością spoczywającą na świecie biznesu i środowiska naukowego, aby dostarczać skutecznych rozwiązań na wyzwania obecnego świata. Podkreślano, że mimo rosnącej specjalizacji, kluczowe będą kompetencje związane z zarządzaniem danymi, krytycznym myśleniem oraz współpracą. Jak zauważyła Katarzyna Dubno:  

- Obecnie to wiedza i innowacje budują przewagi konkurencyjne. Wiedza technologiczna, analiza danych, umiejętność stawiania hipotez, umiejętność testowania rozwiązań i wyciągania wniosków i co nie mniej ważne praca zespołowa budują największą wartość. 

Katarzyna Dubno przywołała również dane z raportu Future of Jobs, z którego wynika, że miliony miejsc pracy znikną, ale powstaną nowe wymagające nowych kompetencji. Podczas sesji Katarzyna Dubno podkreśliła, że:

- Branża farmaceutyczna to branża o wysokim poziomie rozwoju technologicznego. Jak powietrza potrzebuje współpracy z nauką. Dlatego w Adamed od lat działamy w sumie z ponad 20 ośrodkami akademickimi, zatrudniamy ponad 200 badaczy, mamy ponad 200 patentów. To ważne, aby własność intelektualna powstawała i pozostawała w Polsce.

Zwróciła także uwagę, na potrzebę w edukacji młodzieży licealnej, która chce rozwijać się w naukach ścisłych i przyrodniczych. Do takich młodych ludzi Fundacja Adamed kieruje program ADAMED SmartUP – platformę wiedzy, warsztaty, ale co najważniejsze program stypendialny. Do programu realizowanego od 2014 roku, zarejestrowało się już 60 tys. młodych ludzi z całej Polski.  

Natomiast w trakcie dyskusji, prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Wiodący Naukowiec Adamed podzielił się ze słuchaczami pozytywnymi doświadczeniami i synergią, jaka może zachodzić we współpracy między Akademią a biznesem.

- Od blisko 15 lat prowadzimy wspólne badania i projekty z partnerami biznesowymi z Polski i zagranicy. Ogromnym wsparciem przez lata były fundusze europejskie i krajowe na rzecz konsorcjów naukowo-badawczo-przemysłowych, które przyspieszyły rozwój tego ekosystemu o dekadę – powiedział.

- Istotnym elementem systemu jest innowacyjne kształcenie czego przykładem są prowadzone przez nas studia magisterskie w języku angielskim Drug Discovery and Development. Na kierunku kształceni są wysokiej klasy specjaliści, których rozwój i edukację wspierają praktycy z firm farmaceutycznych, między innymi Adamed Pharma” – dodał profesor Kołaczkowski.

 

***

Europejskie Forum Nowych Idei od lat gromadzi liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Uczestnicy szukają odpowiedzi na kluczowe problemy z jakimi zmaga się zachodnia gospodarka, rozmawiają także o istotnych trendach mogących zmienić światowe rynki. Organizatorem EFNI jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.