Wydarzenia

Adamed Pharma na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

21 września 2023

W tym roku po raz kolejny przedstawiciele Adamed Pharma uczestniczyli w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. To największe ekonomiczno-gospodarcze wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu - Europa u progu zmian”. O wyzwaniach gospodarczych, bezpieczeństwie lekowym Polaków także w dobie kryzysów czy ESG - standardzie w nowoczesnym biznesie, dyskutowaliśmy w gronie decydentów, ekspertów i interesariuszy.

Na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu (5-7 września 2023 r.) toczyło się wiele ciekawych i merytorycznych dyskusji. Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, wzięła udział w dwóch panelach: "Wyzwania gospodarcze w dobie kryzysów. Gospodarka w trzeciej dekadzie XXI w." oraz "Pacjent w systemie ochrony zdrowia".

Uczestnicy dyskusji o gospodarce i jej wyzwaniach pochylili się nad tematami inflacji, konieczności zwiększania wydatków na zbrojenia oraz nad wpływem wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą. Z perspektywy własnych branż, odpowiedzieli na pytania, w jaki sposób wspierać rozwój krajowych gospodarek, jak stymulować wzrost gospodarczy bez zadłużania państwa oraz w jakie gałęzie gospodarki warto obecnie inwestować.

Eksperci podkreślali, że kryzysy mogą mieć pozytywne skutki, jeśli tylko nauczymy się wyciągać z nich wnioski i odpowiednio adaptować. Taką okazję zauważono m.in. w branży farmaceutycznej, która w dobie pandemii mierzyła się m. in. z przerwami w łańcuchu dostaw.

- Pandemia i kolejne kryzysy nauczyły nas, że musimy być odpowiednio zabezpieczeni w kwestii zapasów lekowych. Polskim pacjentom nie zabrakło leków tylko dzięki temu, że mamy silny przemysł farmaceutyczny. Natomiast dziś 80 proc. wszystkich substancji wykorzystywanych do produkcji leków powstaje w Azji. Musimy sukcesywnie zwiększyć produkcję leków w Polsce. Zapisy w nowelizacji ustawy refundacyjnej to dobry początek drogi, na którą wkraczamy - komentowała Katarzyna Dubno.

W dyskusji wzięli udział także: Paul Ross, ekonomista, były Szef Misji w Afganistanie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), USA; Kuba Kiwior, Regional Managing Director CEE, Visa Europe Management Services Ltd; Yaser Faquih, Wiceminister ds. badań i analiz ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki i Planowania, Arabia Saudyjska oraz Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty.

Podczas trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu bezpieczeństwo lekowe było także jednym z tematów dyskusji "Pacjent w systemie ochrony zdrowia". Zaproszeni paneliści skupili się na pacjencie i jego potrzebach, jako elemencie łączącym wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Podkreślano, że pomimo podejmowanych wysiłków zapewnienie szybkiej i właściwej opieki, w tym nieprzerwany dostęp do leków, to w dalszym ciągu poważne wyzwanie. Eksperci podkreślili, jak ważne jest długofalowe zapewnienie bezpieczeństwa lekowego oraz przeciwdziałanie brakom leków. Rozważali, jaka powinna być odpowiedź na zjawisko niedostatecznej dostępności opieki medycznej i problem wykluczenia zdrowotnego czy w końcu w jakim miejscu w systemie znajduje się pacjent.

- Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polaków, a co za tym idzie dostępności leków, jest priorytetem Adamed Pharma. Aby tego dokonać, zwiększyliśmy zapasy od 2019 r. aż trzykrotnie. Zwiększyliśmy również nasze moce produkcyjne, a także rozwojowe w obszarze R&D. Za nami rok intensywnych prac legislacyjnych. Suwerenność i niezależność lekowa Polski jest dla krajowych producentów leków jest najważniejszym zadaniem - akcentowała podczas dyskusji Katarzyna Dubno.

Eksperci poruszyli również kwestie potrzeb zdrowotnych pacjentów, a także właściwej opieki POZ. W dyskusji głos zabrali: wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, a także: Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny; Joanna Lis, Head of Market Access Polska, Sanofi Polska; Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta i Tomasz Kaczyński, Partner, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Ostatniego dnia Forum, w dyskusji zatytułowanej "ESG - standard w nowoczesnym biznesie?" Adamed Pharma reprezentowała Martyna Strupczewska, Kierownik Zespołu ds. ESG firmy.

W panelu podkreślono, że ESG, czyli czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji, staje się pewnego rodzaju wyznacznikiem i kierunkiem, w którym zmierzają wszystkie nowoczesne firmy i organizacje. Zaznaczano, że potrzeba tych zmian jest nieuchronna, a nowoczesny świat wymusza na właścicielach korporacji wprowadzenie określonych standardów.

W trakcie dyskusji eksperci odpowiedzieli także na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa powinny kłaść nacisk na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność na wielu poziomach oraz w jaki sposób to osiągnąć. Podkreślano, że ESG staje się wręcz standardem nowoczesnego biznesu i nie pada już pytanie, czy w ogóle je wprowadzać, ale w jaki sposób.

W dyskusji udział brali także: Barbara Dąbek, Dyrektorka ds. Partnerstw Strategicznych, Fundacja WWF Polska, Dorota Halicka, Ekspert, DEKRA, Tomasz Korytkowski, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju, Nestlé Polska, Dr Agata Kruszec, Sustainability Lead, McDonald’s Polska.

Adamed Pharma podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu reprezentował zespół działu Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia w składzie: Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia; Martyna Strupczewska, Kierownik Zespołu ds. ESG; Agnieszka Rejer-Mellin Ekspertka ds. Komunikacji Zewnętrznej, Robert Wiśniewski Ekspert ds. Relacji Zewnętrznych.

 

***

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyło się ponad 500 wydarzeń z zakresu polityki, gospodarki, technologii i kultury. "Człowiekiem Roku" w ramach wydarzenia został ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Nagrodę "Firmy Roku" otrzymał Bank Gospodarstwa Krajowego, a nagrodę Szkoły Głównej Handlowej odebrał utytułowany kolarz i organizator Tour de Pologne, Czesław Lang.

 

W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu wzięło udział ponad 5 tys. gości z 60 krajów.