Komunikaty

Adamed Pharma zwiększa moce produkcyjne w Pabianicach

19 maja 2022

W Pabianicach trwa rozbudowa jednego z najnowocześniejszych w polskiej farmacji Centrum Produkcyjno-Logistycznego. Dzięki tej inwestycji firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed Pharma S.A. zwiększy bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów. Poprzez rozwój zakładu w Pabianicach, Adamed podniesie swoje zdolności produkcyjne z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku oraz zwiększy poziom automatyzacji i robotyzacji procesów. Generalnym Wykonawcą zakończonego I etapu prac jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

 

Innowacje i inwestycje są filarami strategii rozwoju Adamed Pharma S.A. Obejmują badania i rozwój nowoczesnych terapii, a także rozwój infrastruktury laboratoryjnej i technicznej oraz unowocześnianie procesów przemysłowych. Rozbudowa zakładu w Pabianicach jest jednym z kluczowych elementów tych działań. Inwestycja, której koszt przekroczy 300 mln zł, przyniesie zwiększenie mocy i możliwości produkcyjnych oraz zdolności magazynowych, a także digitalizację procesów logistycznych, produkcyjnych i jakościowych.

Pierwszy etap rozwoju Centrum w Pabianicach objął budowę i uruchomienie dwóch zintegrowanych obiektów magazynu gotowych wyrobów i materiałów farmaceutycznych oraz centralnej pakowni o łącznej kubaturze 160 000 m3 oraz powierzchni użytkowej prawie 19 000 m2 wykonanych w standardzie farmaceutycznym.

Uruchomienie nowego magazynu pozwoli trzykrotnie zwiększyć liczbę miejsc paletowych w Adamed. Przed uruchomieniem inwestycji firma dysponowała 10 tys. miejsc składowania, a po otwarciu obiektu będzie to łącznie wielkość 34 tys. Dzięki reorganizacji i digitalizacji procesów logistycznych trzykrotnie skróci się czas przyjmowania dostaw towarów i materiałów oraz poprawi się jakość obsługi logistycznej klientów firmy, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nowa pakownia pozwoli natomiast zwiększyć zdolności produkcyjne oraz poziom standaryzacji i efektywności procesów pakowania produktów leczniczych, w tym ich serializację i agregację.

Strategicznym priorytetem działań Adamed Pharma S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego, a plan na jego osiągniecie pozostaje niezmienny – to inwestycje i rozwój. Adamed Pharma w ciągu ostatnich dwóch dekad przeznaczył na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową ponad 1,9 mld zł. Do 2025 r. planuje wydatkować kolejny 1 miliard na inwestycje. Waga zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz krajowego przemysłu farmaceutycznego została uwidoczniona bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, poprzez kryzys pandemii a także działania wojenne tuż za naszą wschodnią granicą i wynikające z nich dynamiczne zmiany geopolityczne.

 

Bartłomiej Rodawski, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., mówi - Rozbudowa Centrum wpisuje się w strategię rozwoju  oraz idee Adamed, które obejmują gwarancję bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Dzięki zintegrowanemu programowi rozbudowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego dwukrotnie zwiększymy zdolności produkcyjne Adamed. Pozwoli nam to skutecznie i odpowiedzialnie reagować na aktualne potrzeby i stale zabezpieczać dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii dla polskich pacjentów.

Generalny Wykonawca, firma ALSTAL Grupa Budowlana, zakończył już prace budowlane oraz montaż nowoczesnego sprzętu i technologii, która pozwoli na uruchomienie obiektu. W budynku pakowni trwają jeszcze prace związane z testami systemów, montażem ciągów pakujących oraz specjalistycznego wyposażenia, których zakończenie przewidywane jest na styczeń 2023 roku. Zgodnie z planem docelowo zainstalowanych zostanie 12 linii pakujących.

- Inwestycja zrealizowana dla Adamed Pharma jest niezwykle ważna dla naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę, jaką funkcję będzie pełnił wybudowany obiekt. Wszystkie prace przebiegły prawidłowo i zostały zrealizowane w terminie. Obecnie inwestor wyposaża cały obiekt według najwyższych branżowych standardów. Jestem przekonany, że już niedługo spotkamy się wspólnie na otwarciu obiektu. Chcę serdecznie podziękować inwestorowi za dotychczasową dobrą współpracę i partnerstwo w realizacji zadania, a także pracownikom i współpracownikom ALSTAL za zaangażowanie, bez którego nie osiągnęlibyśmy założonych celów – mówi Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu ALSTAL Grupa Budowlana.

 

Materiał zdjęciowy: Biuro Prasowe ALSTA Grupa Budowlana