Nagrody i wyróżnienia

Adamed Pharma „Czempionem Narodowym” 4. edycji rankingu Polityka Insight

15 grudnia 2021

Adamed Pharma został wyróżniony tytułem „Czempiona Narodowego”, zajmując 6 miejsce na 126 badanych przedsiębiorstw w 4. edycji rankingu Polityka Insight. Tym samym firma wzmocniła swoją pozycję oraz zanotował wzrost aż o 6 miejsc wobec ubiegłorocznego wyniku rankingu. Analizie poddane zostały cztery wymiary działalności krajowych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanej strukturze własności. Wpływ na wysokie miejsce Adamedu w tegorocznym rankingu miały takie obszary jak: znaczenie dla gospodarki, konkurencyjność w branży, działalność zagraniczna oraz innowacyjność

 

15 grudnia Polityka Insight opublikowała czwartą już edycję raportu z rankingiem największych polskich spółek: „Czempioni narodowi. Jak wspierają środowisko?”. Średnia wartość autorskiego wskaźnika rankingu NC 2021 dla Adamed Pharma – wyniosła 60 pkt. Wynik ten pozwolił Adamedowi na zajęcie wysokiego 6. miejsca wśród wszystkich analizowanych firm oraz tytuł „Czempiona Narodowego”. Wskaźnik NC, jaki posłużył zespołowi analitycznemu do stworzenia finalnego zestawienia rankingu, jest wypadkową średniego wyniku każdej firmy w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża, zagranica oraz innowacyjność. Adamed był jedną z 126 polskich niefinansowych grup kapitałowych zatrudniających co najmniej 100 osób i z przychodami przekraczającymi 1 mld zł, jakich wyniki poddane zostały ocenie.

Tegoroczna edycja rankingu w sposób szczególny zwraca uwagę na kwestie środowiskowe. Zielona gospodarka jest także ważnym elementem strategii rozwoju Adamedu. Dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, elektrycznej, czy emisji gazów cieplarnianych to przejawy działań firmy w tym aspekcie.

Pełne wyniki badania dostępne są TU

Dokument przygotowali: dr Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight oraz dr Radomir Matczak, ekspert ds. klimatu i rozwoju regionalnego.

***

Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów. Działa od 2013 roku i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Finance i PI Energy), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje.