Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RFP 21587 DPI – HSM

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury Adamed Pharma dedykowanej zwiększeniu zdolności Spółki do realizacji projektów w obszarze produktów inhalacyjnych”, Adamed Pharma S.A. informujemy, że postępowanie ofertowe zostaje unieważnione.