Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP - 025332 - WYBÓR GŁÓWNEGO BADACZA CELEM PRZEPROWADZENIA BADANIA KLINICZNEGO FAZY 1A/1B

W związku z realizacją projektu „Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym”, finansowanego  ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2022/ABM/05/00006-00 działając na podstawie §8 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A informuje, że postępowanie zostaje nierozstrzygnięte ze względu na brak ofert