Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP - 025245 - LABORATORIUM KAJETANY – 1 ETAP PRAC: LABORATORIUM BIOTECHNOLOGICZNE KAJETANY W ADAMED PHARMA S.A

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLPbased vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

  • DK TEC Sp. z o.o. Sp. K.