Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP 024883 - ODCZYNNIKI, DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY, KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE w ramach projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że przeprowadzone postępowanie zostało unieważnione (pomyłka w jednym z kryteriów oceny ofert).