Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP 024481 – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI eCTD ORAZ DANYCH W FORMACIE SEND DLA KANDYDATA NA LEK BIOLOGICZNY

W związku z realizacją projektu „Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym”, finansowanego  ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2022/ABM/05/00006-00 działając na podstawie §8 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie KreaMedica Inc., która przedstawia najkorzystniejszą ofertę.