Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP - 024313B - OPRACOWANIE METOD BIOANALITYCZNYCH I OZNACZENIE AD-O51.4 ORAZ PRZECIWCIAŁ PRZECIWLEKOWYCH W SUROWICY OD PACJENTÓW KLINICZNYCH W STANDARDZIE DPL

W związku z realizacją projektu „Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym”, finansowanego  ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2022/ABM/05/00006), działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny