Informacja o wynikach postępowania:
Zapytanie ofertowe RFP – 023913_A – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BADANIEM KLINICZNYM I FAZY (BADANIE FIH)

W związku z realizacją projektu „Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym”, finansowanego ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2022/ABM/05/00006-00 działając na podstawie §8 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie CROS CRO Sp. z o.o., która przedstawia najkorzystniejszą ofertę.