Informacja o wynikach postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE RFP - 023637 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 - PRZETARG NA ANALIZĘ SEM, EDS PROSZKÓW POLIMEROWYCH

W związku z realizacją Projektów:

  1. Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00 
  2. Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00   
  3. Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00013 – 00

informujemy, że przeprowadzone postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – brak ofert.