Informacja o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe RFP 022775 – ONCO-32 – WYTWARZANIE SUBSTANCJI LECZNICZEJ O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM W STANDARDZIE DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ

W związku z dofinansowaniem projektu, pt. „Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53” (nr POIR/MAZOWSZE/0012/19-00) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie, informujemy, że przeprowadzone postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – brak ofert.