Informacja o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe RFP 022594 – WYBÓR OŚRODKA CELEM PRZEPROWADZENIA BADANIA KLINICZNEGO FAZY 1a/1b

W związku z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego białka fuzyjnego o działaniu przeciwnowotworowym w konkursie ABM zatytułowanym „Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych” ABM/2022/5, informujemy, że przeprowadzone postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – brak ofert.