Informacja o wynikach postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 022437 – ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE - Aktualizacja nr 2

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

 

 • Alfachem Sp. z o.o. pozycje: 49, 58, 59, 60, 69, 82, 84, 86, 99, 120, 127, 128, 130, 131, 148, 149, 171, 172, 175, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 212, 213, 214, 215
 • Merck Life Science Sp. z o.o. pozycje: 21, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 89, 129, 132, 133, 157, 158, 159, 160, 180, 184, 202
 • Th. Geyer Polska Sp. z o. o. pozycje: 30, 38, 62, 63, 71, 72, 83, 117, 123, 124, 125, 194, 196, 201, 203, 207, 210 ,226
 • VWR International Sp. z o.o. pozycje: 27, 28, 29, 31, 41, 42, 51, 56, 68, 90, 106, 115, 116, 118, 119, 145, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 206
 • ALAB pozycje: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 150, 151, 166, 177, 178, 179
 • Sartorius Poland Sp. z o.o. pozycje: 153, 154, 155, 156, 165, 167
 • Life Technologies Polska Sp. z o.o. pozycje: 25, 32, 33, 40, 74, 143
 • Symbios Sp. z o.o. pozycje: 4, 10, 18, 20, 57, 65, 210
 • DIAG-MED pozycje: 173, 191, 204, 205
 • Promega GmbH pozycje: 3, 26, 34, 35, 36, 37, 39
 • EURx Sp. z o.o. pozycje: 64, 87
 • Dla poniższych pozycji postępowania nie rozstrzygnięto: 38, 44, 50, 61, 66, 67, 73, 75, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 152, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 174, 176, 183, 185, 208, 209, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225.