Informacja o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe RFP 021929 - USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA INFRASTRUKTURY BIOTECHNOLOGICZNEJ W KAJETANACH

 

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

  • Industria Project Sp. zo.o.