Aktualizacja nr 1 - Informacja o wynikach postępowania:
RFP – 023982 - 2022/ABM/04/00011/0012/0013 - Przetarg na wzorce zanieczyszczeń RESPI

w związku z realizacją projektów:

  • Projekt „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00
  • Projekt „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00
  • Projekt „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00013 – 00

finansowanych ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty (najkorzystniejsze oferty zostały przedstawione poniżej – wg. pozycji):

 

Nr pozycji: 1. Fluticasone furoate for peak Identification CRS BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 2. Fluticasone furoate for system suitability CRS TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.

Nr pozycji: 3. Fluticasone Impurity A BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 4. Fluticasone Impurity B TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.

Nr pozycji: 5. Fluticasone Impurity E LGC Standards Sp. z o.o.

Nr pozycji: 6. Fluticasone Impurity F BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 7. Fluticasone Impurity G BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 8. Fluticasone Impurity K BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 9. Vilanterol Trifenatate - impurity BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 10. Vilanterol Trifenatate - impurity2 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 11. Vilanterol Trifenatate - impurity3 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 12. Vilanterol Trifenatate - impurity4 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 13. Vilanterol Trifenatate - impurity5 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 14. Vilanterol Trifenatate - impurity6 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 15. Vilanterol Trifenatate - impurity (S-izomer) BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 16. Vilanterol Trifenatate - impurity7 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 17. Vilanterol Trifenatate - impurity8 LGC Standards Sp. z o.o.

Nr pozycji: 18. Umeclidinum Bromide - Impurity BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 19. Umeclidinum Bromide - Impurity2 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.

Nr pozycji: 20. Umeclidinum Bromide - Impurity3 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 21. Umeclidinum Bromide - Impurity4 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.

Nr pozycji: 22. Umeclidinum Bromide - Impurity5 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.

Nr pozycji: 23. Vilanterol trifenate CRS BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Nr pozycji: 24. Fluticasone furoate CRS TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.

Nr pozycji: 25. Umeclidinum bromide CRS LGC Standards Sp. z o.o

Nr pozycji: 26. N-nitroso Vilanterol (Mixture of isomer) TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.”

 

Pytania i odpowiedzi (pobierz)