Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP – 025031 - KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. (nr. 2021/ABM/05/00001-00) działając na podstawie §8 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty:

Nr pozycji Wygrany kontrahent
1 Merck Life Science Sp. z o.o
2 Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o.
3 Merck Life Science Sp. z o.o
4 Merck Life Science Sp. z o.o
5 Phenomenex Ltd. Deutschland
6 ALTIUM INTERNATIONAL SP Z.O.O.
7 Anchem sp. z o. o.
8 Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o.
9 Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o.
10 Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o.
11 Sartorius Stedim Poland Sp. z o. o.
12 BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK
13 Merck Life Science Sp. z o.o
14 Anchem sp. z o. o.
15 Anchem sp. z o. o.
16 Anchem sp. z o. o.
17 Phenomenex Ltd. Deutschland
18 Phenomenex Ltd. Deutschland
19 Phenomenex Ltd. Deutschland
20 Phenomenex Ltd. Deutschland
21 Phenomenex Ltd. Deutschland
22 SHIM-POL A.M. Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka Jawna
23 Phenomenex Ltd. Deutschland
24 Phenomenex Ltd. Deutschland
25 Phenomenex Ltd. Deutschland
26 Phenomenex Ltd. Deutschland
27 Phenomenex Ltd. Deutschland