Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego ABM - RFP - 024991 - KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE

W związku z realizacją projektów:

  • Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00 
  • Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00   
  • Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00013 – 00 

finansowanych ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty:

Pozycja #1: kolumna GC DB-624, średnica 0,53 mm, L=30 m, df3.0 mikrom 
Najlepsza oferta: BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Pozycja #2: kolumna GC L= 30 m, int. Diam 0,53 mm, crossbond 6% cyanopropylphenyl - 94% dimethylpolysiloxane
Najlepsza oferta: BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Pozycja #3: kolumna GC DB-624, 60 M x 0.53 mm x 3mikrom, Capillary column
Najlepsza oferta: Phenomenex Ltd. Deutschland

Pozycja #4: kolumna UPLC Aquity UPLC BEH C18 50x2.1 wielkość ziarna 1.7um, rozmiar porów 130 A, 
Najlepsza oferta: Phenomenex Ltd. Deutschland