Informacja o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe RFP 21888 - ODCZYNNIKI, KOLUMNY I AKCESORIA LABORATORYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

RFP 21888 – ODCZYNNIKI, KOLUMNY I AKCESORIA LABORATORYJNE

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę:

Life Technologies Polska Sp. z o.o. pozycje: 15, 16, 32, 33, 113, 237, 238, 305, 306, 310, 313, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 328, 336, 372 

Merck Life Science Sp. z o.o. pozycje: 1, 2, 3, 4, 14, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 71, 90, 91, 94, 95, 104, 105, 119, 120, 154, 155, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 249, 252, 255, 258, 259, 263, 266, 271, 272, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 297, 300, 304, 307, 308, 325, 327, 337, 341, 343, 361, 369, 371, 381

Alfachempozycje: 92, 93, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 156, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 235, 250, 251, 254, 256, 257, 260, 261, 262, 264, 267, 268, 269, 274, 275, 276, 277, 280, 283, 289, 294, 295, 296, 298, 299, 301, 303, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379

VWR International Sp. z o.o.pozycje: 19, 21, 23, 107, 108, 231, 253, 265, 270, 273, 302, 340, 342, 354, 355, 368, 370, 380 

WITKO Sp. z o.o. pozycje: 189, 190

Anchem Plus Mariusz Malczewski pozycje: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

Phenomenex Ltd Deutschlandpozycje: 198, 199, 200, 201, 202, 203

ABO Sp. z o.o. pozycje: 278

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o. pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153

Promega GmbH pozycje: 348, 349, 350, 352, 359,

EURx Sp. z o.o.pozycje: 20, 22, 31, 114, 279, 309, 311, 312, 314, 319, 320

Symbios Sp. z o.o. pozycje: 117, 234, 236

IMMUNIQ Beata Solon-Gogolpozycje: 339

Diag-Med. pozycje: 367

Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. pozycje: 34, 36, 38, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 116, 118, 124, 245, 246, 247, 248,

Bujno Chemicals Marcin Synak pozycje: 157

Nierozstrzygnięte dla pozycji: 17, 18, 25, 26, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 121, 122,  123, 125, 186, 197, 204, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 344, 345, 346, 347, 351, 353, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 382