Informacja o wyborze oferty

Informacja o wynikach postępowania RFP 20999 - ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

RFP 20999 – ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ofertę:

Life Technologies Polska Sp. z o.o. pozycje: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 35, 37

Merck Life Science Sp. z o.o. pozycje: 8, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 36, 39

ALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozycja: 31

Cytogen Polka Sp. z o.o pozycje: 17, 43, 44, 45

Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. pozycja: 10

Nierozstrzygnięte dla pozycji: 4, 5 6, 7, 9, 15, 28, 33, 34, 38, 40, 41, 42