Informacja o wynikach postępowania:
RFP – 023981 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 – Przetarg na kolumny chromatograficzne i akcesoria RESPI

W związku z realizacją projektów:

  • Projekt „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00
  • Projekt „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00
  • Projekt „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00013 – 00

finansowanych ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty (najkorzystniejsze oferty zostały przedstawione poniżej – wg. pozycji):

Pozycja#1: HPLC column Symmetry
Najlepsza oferta: BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Pozycja#2: HPLC column Zorbax
Najlepsza oferta: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

Pozycja#3: HPLC column symmetry
Najlepsza oferta: Phenomenex Ltd. Deutschland

Pozycja#4: HPLC column phenomenex
Najlepsza oferta: Phenomenex Ltd. Deutschland

Pozycja#5: HPLC column phenomenex
Najlepsza oferta: Phenomenex Ltd. Deutschland

Pozycja#6: HPLC column
Najlepsza oferta: BUJNO CHEMICALS MARCIN SYNAK

Pozycja#7: HPLC column Zorbax
Najlepsza oferta: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.