Informacja o wynikach postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE RFP - 023196 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 - PRZETARG NA ODCZYNNIKI RESPI

W związku z realizacją projektów:

  • Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00 
  • Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00   
  • Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00013 – 00

finansowanych ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty:

 

Najkorzystniejsze oferty zostały przedstawione poniżej – wg. pozycji:

 

Pozycja #1: Acetonitryl HPLC

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #2: Metanol HPLC

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #3: Izopropanol

Najlepsza oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Pozycja #4: Diwodorofosforan potasu (KH2PO4)

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #5: Heptanosulfonian sodu

Najlepsza oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Pozycja #6: Kwas ortofosforowy

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #7: Trietyloamina

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #8: Kwas nadchlorowy

Najlepsza oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Pozycja #9: Kwas mrówkowy

Najlepsza oferta: Th. Geyer Polska Sp. z o. o.

 

Pozycja #10: Nadchloran sodu bezwodny

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #11: Heksan

Najlepsza oferta: WITKO Sp.z o.o.

 

Pozycja #12: Olej silikonowy 550

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #13: Kwas trifluorooctowy

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #14: Amoniak r-r 25%

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #15: Octan amonu

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #16: Nadchloran sodu monohydrat

Najlepsza oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Pozycja #17: Siarczan sodu

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #18: Kwas siarkowy

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #19: Titrant do miareczkowania KF

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #20: Metanol

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #21: Ciekły azot 5.0

Najlepsza oferta: brak ofert

 

Pozycja #22: Gaz laboratoryjny (N2) w butli

Najlepsza oferta: brak ofert

 

Pozycja #23: Izopropanol2

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #24: Toluen

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #25: Tween 80

Najlepsza oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Pozycja #26: SLS

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #27: Lecytyna

Najlepsza oferta: VWR International Sp. z o.o.

 

Pozycja #28: Isopar G

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #29: Cykloheksan

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #30: Dichlorometan

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #31: Wodorotlenek sodu

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #32: Kwas nadchlorowy2

Najlepsza oferta: Merck Life Science Sp. z o.o.

 

Pozycja #33: Acetonitryl

Najlepsza oferta: Th. Geyer Polska Sp. z o. o.

 

Pozycja #34: Diwodorofosforan potasu (KH2PO4)2

Najlepsza oferta: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 

Pozycja #35: Kwas chlorowodorowy

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

 

Pozycja #36: Perhydrol

Najlepsza oferta: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.