Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe RFP - 025030 - ODCZYNNIKI, DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY - Aktualizacja nr 1

W związku z realizacją projektu:

„Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następującej firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

   
Nr pozycji   
   
Wygrany kontrahent   
1 Googlab Scientific Sp. o.o.
2 POLGEN Machejko Spółka komandytowa
3 POLGEN Machejko Spółka komandytowa
4 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
5 A-Biotech Sp. z o.o.
6 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
7 Brak ofert
8 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
9 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
10 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
11 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
12 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
13 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
14 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
15 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
16 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
17 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
18 BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna
19 Merck Life Science Sp. z o.o.
20 A-Biotech Sp. z o.o.
21 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
22 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
23 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
24 Merck Life Science Sp. z o.o.
25 A-Biotech Sp. z o.o.
26 A-Biotech Sp. z o.o.
27 A-Biotech Sp. z o.o.
28 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
29 A-Biotech Sp. z o.o.
30 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
31 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
32 Merck Life Science Sp. z o.o.
33 Brak ofert
34 Brak ofert
35 Brak ofert
36 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
37 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
38 Merck Life Science Sp. z o.o.
39 Merck Life Science Sp. z o.o.
40 EURx Sp. z o.o.
41 Polygen Sp. z o. o.
42 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
43 Merck Life Science Sp. z o.o.
44 EURx Sp. z o.o.
45 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
46 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
47 Th. Geyer Polska Sp. z o. o. (odstąpienie od podpisania umowy pierwotnie wybranego dostawcy)
48 Merck Life Science Sp. z o.o.
49 Th. Geyer Polska Sp. z o. o 
50 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
51 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
52 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
53 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
54 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
55 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
56 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
57 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
58 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
 59 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
60 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
61 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
62 EURx Sp. z o.o.
63 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
64 brak ważnych ofert (odstąpienie od podpisania umowy pierwotnie wybranego dostawcy)
65 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
66 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
67 Brak ofert
68 Brak ofert
69 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
70 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
71 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
72 Life Technologies Polska Sp. z o.o.   
73 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
74 EURx Sp. z o.o.
75 Brak ofert
76 Merck Life Science Sp. z o.o.
77 Merck Life Science Sp. z o.o.
78 Merck Life Science Sp. z o.o.
79 EURx Sp. z o.o.
80 Merck Life Science Sp. z o.o.
81 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
82 Brak ofert
83 EURx Sp. z o.o.
84 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
85 Merck Life Science Sp. z o.o.
86 Life Technologies Polska Sp. z o.o.(odstąpienie od podpisania umowy pierwotnie wybranego dostawcy)
87 A-Biotech Sp. z o.o.
88 Brak ofert
89 ALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
90 Brak ofert
91 A-Biotech Sp. z o.o.
92 Brak ofert
93 Merck Life Science Sp. z o.o.
94 Merck Life Science Sp. z o.o.
95 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
96 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
97 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
98 Merck Life Science Sp. z o.o.
99 Merck Life Science Sp. z o.o.
100 Brak ofert
 101 Merck Life Science Sp. z o.o.
102 Merck Life Science Sp. z o.o.
103 Brak ofert
104 Brak ważnych ofert
105 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
106    Brak ważnych ofert
107 Merck Life Science Sp. z o.o.
108 Merck Life Science Sp. z o.o.
109 Merck Life Science Sp. z o.o.
110 Anchem Sp. z o. o.
111 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
112 Googlab Scientific Sp. o.o. 
113 A-Biotech Sp. z o.o.
114 Merck Life Science Sp. z o.o.
 115 Phenomenex Ltd. Deutschland
116 ANCHEM Plus Mariusz Malczewski
117 Brak ofert
118 Brak ofert
119 Promega GmbH
120 Brak ofert
121 Brak ofert
122 Brak ofert
123 Anulowanie pozycji w przetargu ze względu na aktualne potrzeby projektowe
124 EURx Sp. z o.o.
125 A-Biotech Sp. z o.o.
126 Anulowanie pozycji w przetargu ze względu na   aktualne potrzeby projektowe
127 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
128 Anulowanie pozycji w przetargu ze względu na aktualne potrzeby projektowe
129 Anulowanie pozycji w przetargu ze względu na aktualne potrzeby projektowe
130 A-Biotech Sp. z o.o 
131 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
132 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
133 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
134 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
135 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
136 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
137 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
138 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
139 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
140 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
141 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
142 Th. Geyer Polska Sp. z o. o
143 A-Biotech Sp. z o.o
144 A-Biotech Sp. z o.o.
145 Life Technologies Polska Sp. z o.o.