Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe RFP 024949 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY DO ANALIZ

W związku z realizacją projektu Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2022/ABM/05/000006-00) w ramach Konkursu na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następującym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych pozycji:

Nr pozycji Pozycja  Wygrany kontrahent
1 System Lyocontrol: Czujnik LyoRX do liofilizatora Christ; 1 sztuka DONSERV Wojciech Kaca
2 Millipore® Stericup® Vacuum Filtration System pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 120 sztuk Merck Life Science Sp. z o.o.
3 Millipore® Stericup® Vacuum Filtration System pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, 120 sztuk Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
4 Sartolab® RF 250, PES Vacuum Filtration Units for 250 mL samples; 120 sztuk Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
5 Filtr Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 240 sztuk Merck Life Science Sp. z o.o.
6 Filtr strzykawkowy Minisart® PES15 Syringe Filter, 0.2 µm Polyethersulfone; 100 sztuk Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
7 Filtr strzykawkowy Minisart® Syringe Filter, Polyethersulfone (PES), Pore Size 0.22 µm, Gamma irradiated, Female Luer Lock, Male Luer Lock, 100 sztuk Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
8 Filtr strzykawkowy Millex® PVDF syringe filter pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic; 100 sztuk Th. Geyer Polska Sp. z o. o.