Informacja o wynikach postępowania w ramach Zapytania ofertowego RFP – 024468 – CLINICAL DATA MANAGER W BADANIU KLINICZNYM I FAZY (BADANIE FIH)

W związku z realizacją projektu:

- Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2022/ABM/05/000006-00) w ramach Konkursu na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następującej osobie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

Pani Agata Dymczak