Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe RFP - 024386 – ODCZYNNIKI, DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY - Aktualizacja nr 1

W związku z realizacją projektów:

  • „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie,
  • Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2022/ABM/05/000006-00) w ramach Konkursu na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następującym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych pozycji:


L.p.

Nazwa produktu

Wygrany Oferent
1 Pipety serologiczne jednorazowe oobjętości 25 ml, pakowane pojedynczo Life Technologies Polska Sp. z o.o.
2 Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 100 ml, pakowane pojedynczo BRAK WAŻNYCH OFERT
3 Pipety serologiczne jednorazowe oobjętości 50 ml, pakowane pojedynczo Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
4 Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 10 ml, pakowane pojedynczo Googlab Scientific Sp. o.o.
5 Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 5 ml, pakowane pojedynczo Life Technologies Polska Sp. z o.o.
6 Butelki do hodowli komórek 25 cm Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
7 Butelki do hodowli komórek 75 cm, Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
8 Butelki do hodowli komórek 175 cm, Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
9 RPMI-1640 pożywka z 25 mM HEPES VWR International Sp. z o.o.
10 DMEM Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
11 Bydlęca surowica płodowa - FBS Life Technologies Polska Sp. z o.o.
12 MEM VWR International Sp. z o.o.
13 RPMI-1640 pożywka VWR International Sp. z o.o.
14 McCoy's 5A pożywka Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
15 DPBS Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
16 Trypsyna roztwór VWR International Sp. z o.o.
17 Penicylina i streptomycyna VWR International Sp. z o.o.
18 Isoton II, roztwór do liczenia komórek w liczniku Beckman Coulter VWR International Sp. z o.o.
19 Coulter Clenz płyn do czyszczenia licznika Beckman Coulter brak ofert
20 Bydlęca surowica płodowa - FBS inaktywowana EURx Sp. z o.o.
21 Probówki do PCR 0,2 Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
22 Eppendorf epT.I.P.S standard 0,1-5ml VWR International Sp. z o.o.
23 końcówki kapiloarne do pipet, do nakładania żelu 200 ml VWR International Sp. z o.o.
24 Membrana PVDF 0,2 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
25 Membrana PVDF 0,45 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
26 gruba bibuła do Western Blot brak ofert
27 szklane pipety Pasteura długie Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
28 tipsy do pipet wielokanałowych 1250 uL ALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29  FACS Clean Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
30 FACS Flow Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
31 FACS shutdown solution Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
32 FACS Cell wash Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
33 Końcówki z filtrem sterylne 10 uL Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
34 Końcówki z filtrem sterylne 1000 uL Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
35 Końcówki z filtrem sterylne 200 uL Th. Geyer Polska Sp. z o. o.