Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe RFP 024367 - SUKCESYWNE USŁUGI SEKWENCJONOWANIA I SYNTEZY OLIGONUKLEOTYDÓW

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viraldiseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następujące firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

  • Eurofins Genomics AT GmbH