Informacja o wynikach postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 023198 – SUBSTANCJE POMOCNICZE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy związanych z realizacją projektów:

- „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych
(nr.2022/ABM/04/00013)

- “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00 

- “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00   

w ramach Konkursu: Opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań
w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umów o dofinansowanie,

Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie IMCD Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (NIP Oferenta: 522 26 35 635), która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę na dostawę laktozy jednowodnej inhalacyjnej.