Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 21433 – ODCZYNNIKI

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53” (nr MAZOWSZE/0012/19) z dofinansowaniem udzielonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego w ramach programu ,,Ścieżka dla Mazowsza”, działając na podstawie §10 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ofertę:

  • Merck Life Science Sp. z o.o. pozycje: 6, 8, 26, 32
  • Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha pozycje: 9
  • Trimen Chemicals Sp. z o.o. pozycje: 3, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 40
  • Chemtronica AB pozycje: 22, 27, 28, 34
  • Chemat Adam Taszner pozycje: 1, 2, 4, 7, 12, 13, 14, 20, 33, 36, 39