Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 021565 – BADANIE INHIBICJI hERG w WARUNKACH IN VITRO

W związku z realizacją dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu "Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53" (nr MAZOWSZE/0012/19) w ramach programu "Ścieżka dla Mazowsza", działając na podstawie §10 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone następujące firmie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:

  • Pharmaron, Inc.201 East Jefferson StreetLouisville, KY 40202