Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO RFP – 023731 – BADANIE FARMAKOKINETYCZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO PODANIA WZIEWNEGO

Adamed Pharma S.A. zawiadamia, że na podstawie Postanowień Ogólnych Zapytania ofertowego numer RFP 023731 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 – BADANIE FARMAKOKINETYCZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO PODANIA WZIEWNEGO pkt. 2, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.