Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO RFP – 023690 – Przetarg na inhalator treningowy RESPI

Adamed Pharma S.A. zawiadamia, że na podstawie Postanowień Ogólnych Zapytania ofertowego numer RFP 023690 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 – Przetarg na inhalator treningowy RESPI pkt. 2, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.