Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO RFP 023201 – PRZETARG NA REFERENTY z CoA RESPI

Adamed Pharma S.A. zawiadamia, że na podstawie Postanowień Ogólnych Zapytania ofertowego numer RFP 023201 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 – PRZETARG NA REFERENTY z CoA RESPI pkt. 2 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny”, unieważnia zapytanie ofertowe na dostarczenie referentów z CoA RSPI.