Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53

Tytuł projektu „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53”
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przedklinicznych kandydata na nowy celowany lek przeciwnowotworowy.
Efektem projektu będzie opracowany kandydata na kierowany lek przeciwnowotworowy o przebadanych w warunkach in-vivo właściwościach terapeutycznych, w tym efektywności i bezpieczeństwie stosowania.
Program wsparcia Program INNOMED „Konkurs 2/1.2/2015_INNOMED”
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 17 872 355,17 zł
Wartość dofinansowania 9 999 811,38 zł
Okres realizacji projektu 01.01.2016-31.12.2019