Rozwój przedkliniczny i kliniczny rekombinowanego białka fuzyjnego w celowanej terapii przeciwnowotworowej

Tytuł projektu „Rozwój przedkliniczny i kliniczny rekombinowanego białka fuzyjnego w celowanej terapii przeciwnowotworowej”
Celem projektu

jest przeprowadzenie cząsteczki AD-O51.4 przez I fazę badania klinicznego, w wyniku czego ustalony zostanie profil bezpieczeństwa stosowania kandydata na lek u pacjentów onkologicznych z różnymi typami nowotworów oraz sposób dawkowania nowej terapii.

Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 35 319 567,89 zł
Wartość dofinansowania 19 764 541,59 zł
Okres realizacji projektu 2020.07.01-2023.06.30