Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii

Tytuł projektu „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii”
Celem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonego leku onkologicznego, zawierającego niższą dawkę substancji czynnej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta wynikającej ze zmniejszenia liczby zdarzeń niepożądanych. Wzrośnie przy tym również komfort chorych, którzy zamiast jednorazowego przyjmowania 4 lub 2 tabletek (odpowiednio po 250 lub 500 mg) będą mogli przyjąć 1 równocenną terapeutycznie tabletkę/kapsułkę.
Efektem projektu będzie nowatorski lek zawierający niższą dawkę substancji czynnej. Uzyskanie takiego produktu będzie wymagało zastosowania nowoczesnych technologii i zaawansowanych prac B+R. Efektem udostępnienia leku Adamed będzie również wzrost poziomu stosowania się pacjentów do zaleceń lekarza, jak również optymalizacja kosztowa terapii dla pacjenta jak i płatnika.
Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 13 559 614,58 zł
Wartość dofinansowania 7 903 957,62 zł
Okres realizacji projektu 02.01.2018-30.09.2022