Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53

Tytuł projektu „Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53”
Celem projektu

jest opracowanie innowacyjnego na światową skalę kandydata na przeciwnowotworowy lek drobnocząsteczkowy działający w oparciu o mechanizm inhibicji wiązania MDM2-p53, reaktywację białka p53 i indukcję apoptozy komórek nowotworowych, którego profil bezpieczeństwa i skuteczność zostaną zweryfikowane w zaplanowanych w Projekcie badaniach klinicznych I fazy.

Program wsparcia Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Ścieżka dla Mazowsza”.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 34 749 466,78 zł
Wartość dofinansowania 18 170 832,51 zł
Okres realizacji projektu 01.11.2020-31.10.2023