Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP

Tytuł projektu „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”
Celem projektu

Celem projektu jest rozwój technologiczny, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego preparatu inhalacyjnego nowej generacji zawierającego podzielone formulacje dwóch substancji czynnych wskazanego do podtrzymującego leczenia rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Forma leku to równoważna względem komparatora kombinacja dwóch API jako proszek inhalacyjny, podzielony w innowacyjnym inhalatorze wielodawkowym zawierającym 30 dawek w jednej mocy stosowanych raz na dobę.

Efektem projektu Rezultatem będzie otrzymanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu złożonego preparatu inhalacyjnego nowej generacji, zawierającego podzieloną kombinację dwuskładnikową.
Program wsparcia Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, w Konkursie na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych.
Nazwa beneficjent

Adamed Pharma S.A.

Wartość projektu

19 999 845,49 zł

Wartość dofinansowania 11 359 687,10 zł
Okres realizacji projektu Od 2022-12-01 do 2028-11-30